KURAN’DA  DİKKAT  ÇEKİLEN  MEYVE; İNCİR  

Burada çok sınırlı olarak yer verdiğimiz incirin faydaları, Allah'ın insanlar üzerindeki rahmetinin bir göstergesidir. Rabbimiz zevkle yenen bu meyveyi, içinde  ihtiyacımız  olan maddeleri, sağlığımıza uygun bir denge ile, adeta paketlenmiş bir şekilde yararımıza vermektedir. Allah'ın bu özel nimetinin Kuran'da zikredilmesi de, incirin insanlar için önemine bir işaret olabilir. (En doğrusunu Allah bilir.) İncirin besin değerinin, insan sağlığı açısından öneminin, ancak gelişen tıp ve teknolojik imkanlarla tespit edilebilmesi, kuşkusuz Kuran'ın, herşeyin bilgisine sahip Allah'ın sözü olduğunun göstergelerinden biridir.


"İncire ve zeytine andolsun" (Tin Suresi, 1)
Tin Suresi'nin birinci ayetinde Allah'ın incire "andolsun" şeklinde bildirmesi, bu meyvenin faydaları açısından son derece hikmetlidir.
Her şey bir sebep üzerine yaratılmıştır. Yaratılmış her şeyin  bir nedeni ve görevi vardır. Her bitkinin kendine mahsus bir özelliği vardır. Kainatın, her an açık  olan  eczanesine yerleştirilmiş her bitki, mutlaka bir derde devadır. Bilim adamlarının  görevi de araştırmak , incelemek  ve sonuçlarını  insanın hizmetine sunmaktır.